Financiële overzichten / beleidsplan

In de bijlagen hieronder (zie downloads) kunt u onze financiële verslagen van 2012 tot en met 2018 nalezen. Als u een financieel jaarverslag opent, kunt u uitgebreider en preciezer onze cijfers nalezen.

Ook als u vragen heeft over onze cijfers kunt u ons een mail sturen of het contactformulier invullen.

Wij willen benadrukken dat onze stichting louter werkt met vrijwilligers. Raadpleeg hiervoor onze beleidsplan en beloningsbeleid '2017-2021' , welke ook te downloaden is.

 

Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tevens voldoet onze site aan de  Europese privacywet, die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Ook deze kunt u hieronder downloaden.