Nootmuskaat

Onze stichting is al een geruime tijd samen met de Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon en de stichting Titané bezig om een coöperatie van nootmuskaatboeren op Ambon te ondersteunen. Deze coöperatie vraagt enerzijds ondersteuning bij het optimaliseren van de productie en anderzijds het financieren van de oogst. Voor wat betreft de ondersteuning kunnen wij melden dat wij deze gaan invullen met middelen van onder andere stichting Cordaid. In de komende maanden zal de financieringsbehoefte duidelijk in beeld worden gebracht. Voordat eventuele financiering van de oogst door Rabobank Foundation kan plaatsvinden, zal de organisatie van de nootmuskaatboeren eerst moeten voldoen aan de eis om te professionaliseren. Het is een proces dat waarschijnlijk minstens een aantal maanden in beslag zal nemen.
Korte impressie van de verwerking van de nootmuskaatoogst te Ambon.
De produktie wordt precies bijgehouden.