Pedidikan Islam Terpada

Tijdens een bezoek aan de Molukken hebben wij een weeshuis van stichting 'Yayasan Pedidikan Islam Terpada' bezocht. Deze Islamitische stichting is bezig met het realiseren van een uitbreiding bij dit weeshuis gelegen in Ambon Stad. De stichting heeft een aanzienlijke wachtlijst van jongeren. Met de uitbreiding kunnen zij deze inkorten. De uitbreiding wordt volledig met vrijwilligers gerealiseerd. Voor het materiaal zijn ze afhankelijk van donateurs c.q. sponsors. Onze stichting heeft in 2013 cement ter waarde van euro 500 voor de uitbreiding beschikbaar gesteld. Voldoende om een goede start te maken met de uitbreiding van dit weeshuis.