Projecten (afgerond en lopend)

Zondagschool Suli / basisonderwijs Tuhaha

Tijdens een collecte van de Molukse kerk GKPM te Oost-Souburg is er 305,00 euro opgebracht. Dit bedrag zal via onze stichting besteed worden aan het aanschaf van schrijfgerei, kinderbijbels et cetera. In april 2015 hebben enkele mensen vanuit de Molukse kerk GKPM, te weten de familie L. Waisapy-Wattimena, tijdens hun vakantie op de Molukken, deze zondagschool kunnen bezoeken. Uiteraard is hier gelijk een gedeelte van de kinderbijbels aangeschaft. Het restant heeft men gebruikt voor diverse zondagschoolactiviteiten. Foto's hiervan vindt u op onze FaceBook-pagina www.facebook.com/dekat-di-hati. Van de Emmaschool te Winterswijk (www.emmaschool-winterswijk.nl) hebben wij een donatie ontvangen. Het betrof een actie opgezet door enthousiaste leerlingen en leerkrachten. Het bedrag dat wij ontvangen hebben, is in november 2014 besteed aan een lagere school in het op Saparua gelegen dorp Tuhaha. Andere bedragen die wij ontvangen hebben van oud leerkracht R. Boddaert en diens echtgenote I. Boddaert, een gedeelte van de erfenis van wijlen mevrouw Ketting alsmede de donatie van mevrouw Talahatu-Litaay hebben wij eveneens gestoken in het onderwijs. De lagere school in deelwijk Galala op Ambon hebben wij een laptop geschonken. Doel hiervan is, is dat zij kunnen mailen, 'FaceBook-en' en skypen met leerlingen van basisschool 'De Stroming' uit Middelburg. Achterliggende gedachte hiervan is onder andere dat de kinderen in zowel Middelburg alsmede in Galala ervaringen kunnen uitwisselen over elkaars leven. In Galala zal mevrouw O. Tapaliha het een en ander coördineren, terwijl in Middelburg mevrouw L. Telussa deze taak op zich zal nemen.

Projek Mobil (i.s.m. Garage Touw Koudekerke), Toisapu en overige

Via onze stichting heeft de heer K. Aarnoutse van ‘Garage Touw’ (www.garagetouw.nl) uit Koudekerke vrijwilligerswerk op de Molukken verricht. De werkzaamheden vonden voornamelijk plaats op het eiland Ambon en het nabij gelegen eiland Saparua in de periode van 14 oktober tot en met 10 november 2014. Trots en blij zijn wij dat de heer Aarnoutse dit wilde doen. Het was voor zowel de heer Aarnoutse alsmede zijn 'nieuwe' collega's een ware ervaring. Ondanks een taalbarrière is zijn werk op de technische school in Kuda Mati zeer succesvol geweest. Dit bleek wel tijdens onze laatste bezoek in november, waar wij tijdens een bezoek aan deze school konden concluderen dat er profesioneler wordt gewerkt. Dit bleek onder andere uit het feit dat men de adviezen van de heer Aarnoutse handen en voeten hebben gegeven. Stichting Dekat di Hati heeft een coöperatie van jonge, enthousiaste vrouwen -Usaha Jus Pala Hunlai- te Toisapu geholpen aan een zonnepaneel. De laptop die we vorig jaar geschonken hadden, is door waterschade niet meer bruikbaar. Deze hebben we terug teruggenomen en een vervangen door een andere.

Project Latuhalat

Van de Stichting Yayasan Bina Asih Leleani te Latuhalat, hebben wij het verzoek gekregen om hen te helpen bij de renovatie van de (bedrijfs)gebouwen, de inrichting van een bedrijfsruimte en het opleiden van de medewerkers om les te geven aan kinderen met een beperking. Binnen dit project werken we nauw samen met de Stichting Mamana uit Tiel en het Lilianefonds. In oktober/november 2014 hebben wij enkele bedden geschonken. Een aantal maanden zijn de Teachers Go Abroad richting de Molukken gegaan. Op hun programma stond onder andere een bezoek aan het weeshuis in Latuhalat. Zij kwamen tot de ontdekking dat de matrassen kapot waren gemaakt en besloten ter plekke om nieuwe matrassen te doneren. In oktober/november 2015 kwamen wij tot de ontdekking dat er ook geen fatsoenlijke stoelen waren in en rondom de gebouwen. Bij terugkeer in Ambon Stad hebben wij gelijk actie ondernomen om het weeshuis van twintig nieuwe stoelen te voorzien. Tijdens ons verblijf zijn deze gemaakt en gelijk overhandigd.

Nootmuskaat

Samen met de stichting Titane, de stichting Samenwerking Vlissingen Ambon ( SSVA) en de stichting Cordaid ondersteunen wij een coöperatie van nootmuskaatboeren op de Molukken. Doel hierbij is verbetering van de levensstandaard voor deze boeren. We proberen dit te bereiken door het inbrengen van kennis om zo te komen tot een optimale produktie. Maar ook het geven van ondersteuning bij de marketingactiviteiten van deze coöperatie, om zo te komen tot een maximale opbrengst.

SMA Saparua

Bij een christelijke school op het eiland Saparua is recentelijk ingebroken en zijn alle computers gestolen. Om nieuwe computers te krijgen is een verzoek bij de daarvoor bestemde autoriteit ingediend.

Pedidikan Islam Terpada

Tijdens een bezoek aan de Molukken hebben wij een weeshuis van Yayasan Pedidikan Islam Terpada bezocht. Deze Islamitische stichting is bezig met het realiseren van een uitbreiding bij dit weeshuis gelegen in Ambon Stad.

Opleiding voor kansarme kinderen

Op zich is het onderwijs op de Molukken tot en met de basisschool goed georganiseerd. Kinderen van zes tot elf jaar gaan verplicht naar school. Hierna volgt het middelbaar en hoger onderwijs. Als gevolg van de slechte economische omstandigheden op de Molukken, is voor veel talentvolle kinderen het voortgezet onderwijs niet haalbaar. Vaak houden de ouders deze kinderen thuis door gebrek aan geld of omdat ze moeten werken. Ze hebben geen andere keus, het gezin kan anders niet rondkomen. Onze stichting wil deze kinderen ondersteunen om een studie te volgen.

Verstrekken van microkredieten aan jongeren

De economische activiteiten op de Molukken zijn beperkt. Naast landbouw en visserij neemt met name het toerisme vanuit Nederland toe. Vast werk is, zeker voor jongeren of jongeren met een beperking, niet of nauwelijks te krijgen. Naast een opleiding kan een kleine financiering er voor zorgen dat jongeren, of samenwerkende jongeren, een eigen bedrijf kunnen starten en hiermee kunnen werken aan een zelfstandige toekomst. Traditionele financieringsbronnen bieden vaak geen of onvoldoende mogelijkheden. In 2013 hadden wij enkele aanvragen in behandeling. Doordat men geen goed ondernemersplan kon overleggen, hebben wij deze afgekeurd. In 2014 kregen wij wederom enkele verzoeken. Slechts één persoon kon een goed ondernemersplan aanleveren. Tijdens zijn verblijf op de Molukken heeft de heer Aarnoutse een bezoek gebracht aan deze persoon. Eenmaal terug in Nederland hebben de leden van stichting Dekat di Hati unaniem besloten om hem een microkrediet te verlenen. Het betreft hier een twintiger met een beperking aan zijn been ten gevolge van een ongeluk. Zijn bengkel, 'garage', in Skip loopt inmiddels zo goed, dat uitbreiding noodzakelijk is. In november 2015 hebben wij aldaar de puntjes op de i gezet. Anno 2019 is de inlossing van de microkrediet voldaan.Uiteraard wensen wij hem alle succes toe!