Projek Mobil (i.s.m. Garage Touw Koudekerke), Toisapu en overige

Op Ambon -in de wijk Kuda Mati- heeft de heer Aarnoutse van Garage Touw uit Koudekerke (www.garagetouw.nl) kosteloos auto's gerepareerd. Door zijn belangeloze inzet heeft hij het voor elkaar gekregen om in een korte tijd niet alleen maar auto's te repareren, maar heeft hij ook een bewustwordingsproces op gang gebracht. De mentaliteit van de plaatselijke bevolking is totaal anders de mentaliteit die wij in het westen kennen. Met weinig middelen is effectief gewerkt en gereedschap/apparatuur waarvan men dacht dat het defect was, is gerepareerd. Een ieder was blij en trots met de komst van de heer Aarnoutse, getuige het ceremoniële ontvangst. Op Saparua, naast het voormalige 'Fort Duurstede' zijn er een aantal ambulances gerepareerd. Auto's die op de lijst stonden, zijn niet gerepareerd. Dit met de begrijpbare reden dat men het werk (en dus geld verdienen) verkoos boven het repareren. Echter, met de gerepareerde ambulances zijn wij meer dan trots. Zeker de mensen daar, die eveneens beseffen dat elke seconde een mensenleven kan redden. De heer Aarnoutse is bescheiden en dat siert hem. Maar wij kunnen het niet laten om onze diepe respect voor hem te betuigen daar wij met eigen ogen hebben gezien met wat voor een passie en mensenliefde hij zich enorm heeft ingezet. Tijdens ons laatste bezoek op de Molukken hebben wij mogen constateren dat er op de technische school veel meer gestructureerd wordt gewerkt. Tevens is er sprake van een goede samenwerking met garages en scholen in de omgeving alsmede buiten de Molukken (Jakarta en Surabaija). Ook dit is een gevolg van een stuk professionalisme wat door dhr. Aarnoutse is ingezet.
Een coöperatie van vrouwen verwerkt nootmuskaat tot sap, 'jus pala'. Tijdens ons eerdere verblijf hebben wij een samenwerking bewerkstelligd met een andere partner. Deze schenkt in het vervolg dat gedeelte van de oogst dat niet meer gebruikt kan worden aan de enthousiaste dames te Toisapu. Doordat er een koelkast is overhandigd, kunnen de dranken gekoeld bewaard worden. hierdoor is de omzet in een korte tijd gestegen. Zo worden er nu ook gekoelde drankjes geleverd aan diverse hotels op Ambon. Verschillende leden van de stichting zijn bij de overhandiging aanwezig geweest (november '14)