SMA Saparua

In Saparua Stad, gelegen op het eiland Saparua, is eerder dit jaar ingebroken en zijn alle computers gestolen. Om nieuwe computers te krijgen is een verzoek bij de daarvoor bestemde autoriteit ingediend. De verwachting is dat het minimaal een jaar duurt voordat er nieuwe computers zijn. De beveiliging van het gebouw is inmiddels aanzienlijk verbeterd. Desondanks zijn de gevolgen voor de leerlingen enorm groot. Computerles is nu niet meer mogelijk. Ook thuis beschikken de meeste kinderen niet over een computer. Onze stichting heeft een bedrag overgemaakt naar onze samenwerkingspartner op de Molukken voor de aanschaf van 1 computer. Met deze computer kunnen de leerlingen, om beurt, weer computerles krijgen. De kinderen waren blij. Echter, de school is in een buitengebied van Saparua Stad gevestigd. In de nabije omgeving zijn er nagenoeg geen huizen. Zo heeft het kunnen gebeuren dat er routers én de nieuwe computer gestolen zijn. Men was weer terug bij af. Tijdens het bezoek aan Saparua is er door een lid van onze stichting een laptop gedoneerd. Deze wordt per toerbeurt einde werkdag meegenomen naar huis, zodat bij eventuele inbraak de laptop gevrijwaard blijft. Vanuit Nederland is het verzoek binnen gekomen om een project op te starten op een nader te bepalen basisschool op het eiland Saparua. Einde schooljaar 2013-'14 is er door een basisschool uit Winterswijk geld ingezameld voor stichting 'Dekat di Hati'. De leden van de stichting hebben tijdens een overleg unaniem besloten om deze donatie te schenken aan een lagere school in de negorij Tuhaha te Saparua. We hebben -met grote dank aan de Emmaschool te Winterswijk- de lagere school in Tuhaha kunnen voorzien van speelgoed, uiteenlopend van ballen tot badmintonrackets. Een grote, stille wens van deze school was het aanschaffen van een laptop. Als verrassing hebben wij deze op een later tijdstip onverwachts bezorgd. Wat doet het een mens goed om anderen blij en gelukkig te zien.