Verstrekken van microkredieten aan jongeren

Een microkrediet is een combinatie -voor de (startende) individuele ondernemer en/of samenwerkende ondernemers- van gerichte coaching en een klein krediet. Het doel van een microfinanciering is mensen te helpen bij het realiseren van inkomen naast het aanjagen van de micro-economie door kredietverlening aan het kleinbedrijf. Onze stichting wil (opgeleide) jongeren op de Molukken een kans bieden op een toekomst door goede ondernemersplannen te faciliteren met een microfinanciering en coaching door lokale deskundigen. Hiertoe werkt de stichting samen met diverse lokale organisaties op de Molukken. Het bestuur en/of de werkgroepleden en/of andere vrienden van de stichting brengen periodiek, op eigen kosten, een bezoek aan de Molukken. Alle ondernemers die door de stichting met een microkrediet worden ondersteund worden dan bezocht. Alle 'shareholders' ontvangen een rapportage over de voortgang. Zo hebben wij vrij recent een verzoek ontvangen van een lichamelijk beperkte man. Deze man, die woonachtig is in de wijk Skip op het eiland Ambon, heeft een soort van garage waarin hij scooters repareert. Graag zou hij zijn bedrijf iets uitbreiden en wat meer opdrachten willen aannemen. Echter, dit vraagt om betere en professionele gereedschappen. Uiteraard hebben wij hem tijdens onze laatste bezoek aan de Molukken bezocht. Ook heeft de heer K. Aarnoutse een kijkje genomen in zijn werkplaats. Dit alles met als doel om na te gaan om zijn plannen wel realistisch genoeg zijn. We hebben naar aanleiding hiervan geconcludeerd dat dit inderdaad het geval is. In november 2015 is er samen een overeenkomst gesloten (zie foto rechts).