Dit jaar geen bijeenkomst voor donateurs

29 nov. 2020

Onze activiteiten op Ambon staan zoals reeds eerder gemeld grotendeels stil. Gelukkig gaat het opleiden van de jongeren gewoon door, maar andere projecten, zoals de dagbesteding Suli, renovatie van het weeshuis op Latuhalat, liggen stil. Enerzijds als gevolg van coronamaatregelen, anderzijds als gevolg van de nog niet herstelde schade van de aardbevingen van dit jaar. Laten we hopen dat we het virus snel uit de wereld is en we op volle kracht de bevolking op de Molukken weer kunnen ondersteunen op weg naar een betere toekomst.

Toch zijn er in deze donkere dagen ook lichtpuntjes te melden: van de diaconie  PKN  gemeenten Biggekerke/Meliskerke, Koudekerke en Zoutelande hebben we ruim € 870 euro ontvangen. Waarvoor onze dank. Begin volgend jaar gaan we dit bedrag i.o.m. de diaconie besteden aan projecten om kansarmen op de Molukken te helpen aan een betere toekomst.