Jus Pala Toisapu

toisapu

Op 30 januari 2020 hebben we ons laatste bezoek gebracht aan de coöperatie. De coördinator was voor promotieactiviteiten in Jakarta. Een van de medewerkers heeft ons bijgepraat. Het gaat goed met de coöperatie, zij groeien aanzienlijk. Inmiddels ontvangen ze ook steun van de overheid. Ze hebben van de overheid een tweede grotere blender, een sorteermachine en een sterilisatiemachine gekregen.

Langzamerhand kan de vrouwen coöperatie op eigen benen staan. De productieruimte is op orde en de marketing draait op volle toeren. 

Wat ontbrak was onvoldoende verpakkingsmateriaal zoals lege flesjes en karton. Op februari 2020 wederom bezoek gebracht aan de coöptatie en samen met hun op zoek geweest naar extra flesjes en kartonnen dozen. De kosten worden grotendeels betaald uit de bijdrage van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere.