Rumah Aman Gasira Ambon

save home

Op 31 januari 2020 hebben we een bezoek gebracht aan Rumah Gasira. Allereerst om de samenwerking te evalueren en daarnaast toekomstige projecten te bespreken. De samenwerking verloopt prima. Van belang blijft dat we Save Home, hun andere Nederlandse partner, blijven informeren. Usi Jo en Frans beiden resp. bestuurslid en ambassadeur van Saven Home waren bij het gesprek aanwezig.  

Met de bijdrage ad € 500,00 van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere wil het team in juni en juli seksuele educatie geven voor een flink aantal scholen in de stad Ambon. Daarnaast willen zij in 2021 met het door ons reeds eerder toegezegd bedrag ad € 750 weer een voorlichtingscampagne op Ceram starten. Binnenkort volgt voor beiden een onderbouwd projectvoorstel.