Rumah Aman Gasira Ambon

Rumah Aman Gasira Ambon

De begeleiding van jongeren die slachtoffer zijn van seksueel misbruik laat zeker op de Molukken nog flink wat te wensen over. Rumah Aman Gasira, opgericht door Augustien Matulessy van Stichting Save Home uit Nederland, is een lokale organisatie die hier probeert verandering in aan te brengen. Ze doen dit vanuit een opvanghuis in de stad Ambon. Naast een veilige plek voor de slachtoffers zijn er in dit huis professionals actief die misbruikte jongeren begeleiden. Een andere belangrijke activiteit van deze organisaties is voorlichting aan o.a. docenten, ouders etc.

Samen met de Stichting Save Home faciliteren wij Rumah Aman Gasira. We doen dit o.a. door een jaarlijkse bijdrage in de huisvestingskosten, de seksuele educatie voor leerkrachten op Saparua en Saparua Timur en de noodzakelijke aanpassingen van het pand.