Yayasan Asih Bin Leliani Latuhalat

Yayasan Asih Bin Leliani Lutuhalat

De stichting 'Yayasan Bina Asih Leleani' is gevestigd te Latuhalat, op Ambon. De stichting telt 16 intramurale en 12 extramurale jongeren met een beperking. Deze laatste wonen noodgedwongen om verschillende redenen waaronder het ontbreken van voldoende ruimte buiten het tehuis. Vaak onder slechte omstandigheden bij familie in de omgeving. Dagelijks worden zij naar het weeshuis gebracht voor dagbesteding/school. Ook de omstandigheden binnen het tehuis zijn slecht. Met z'n achten (een jongens en meisjeskamer) slapen zij op een kamer van nauwelijks een paar vierkante meter. En dit zonder airco, ventilatie en een toilet- en wasgelegenheid die zelfs ver onder de lokale normen en waarden liggen. 

Yayasan Asih Bin Leliani Lutuhalat

De laatste jaren hebben wij, de stichting Dekat di Hati, een paar verbeteringen kunnen realiseren: 

  • Allereerst vernieuwing van de bedden. Ter plaatse hebben we nieuwe stevige stapelbedden laten maken. Een bed met matras zorgt er nu voor dat de intramurale kinderen een goed bed hebben. Ook het meubilair van het woongedeelte is vernieuwd. 
  • Een andere belangrijke verbetering is dat de olielampen zijn vervangen door lichtpunten welke door zonnepanelen worden voorzien van energie. Van groot belang voor de veiligheid (brandgevaar) en overlast als gevolg van uitval netwerk.
  • Tijdens een van onze laatste bezoeken hebben we samen met de leiding van het tehuis de lekkage aan het dak verholpen. 

Om de leefomstandigheden te verbeteren is een grondige renovatie van het natte gedeelte (keuken, douche, toilet) van groot belang. Daarnaast is een uitbreiding van de slaapgelegenheid voor zowel de meisjes als de jongens wenselijk. In overleg met de leiding van het tehuis wordt hiervoor een plan worden opgesteld. Naast de noodzakelijke verbeteringen aan het gebouw is professionaliseren van de dagbesteding een ander belangrijk verbeterpunt. Ook hiervoor zal in overleg een plan worden opgesteld.