Yayasan Asih Bin Leliani Latuhalat

latuhalat

Begin februari 2020 hebben we gesproken over met de projectgroep renovatie. Na ons verblijf van oktober is er veel veranderd. De kinderen waren als gevolg van de aardbevingen tijdelijk naar ander locatie verhuisd. Begin januari heeft er door de centrale overheid een inspectie plaatsgevonden. De bevindingen waren van dien aard dat een mogelijke sluiting aan de orde was. Samen met de inspecteur is een plan van aanpak opgesteld om de belangrijkste tekortkomingen op korte termijn te verhelpen. Door de centrale overheid is voor realisatie hiervan budget beschikbaar gesteld. Dit plan is thans in uitvoering. Daarnaast was er het dringend advies de slaapgelegenheid van jongens en meisjes te scheiden. Hiervoor werden geen middelen beschikbaar gesteld. 

Verzoek aan Stichting Color the World/ Dekat di Hati om de uitvoering hiervan mogelijk te maken in de periode december 2020/ januari 2021.

Het projectplan hiervoor is de afgelopen week door het team Latuhalat opgesteld en aan ons overhandigd. In overleg met Color the World / Ribbstyle zullen we op korte termijn een voorstel doen m.b.t. de realisatie hiervan.