Yayasan Asih Bin Leliani Latuhalat

latuhalat

De stichting telt 16 intramurale en 12 extramurale jongeren met een beperking. Deze laatste wonen noodgedwongen om verschillende redenen waaronder het ontbreken van voldoende ruimte buiten het tehuis. 

Begin februari 2020 hebben we gesproken over met de projectgroep renovatie. Na ons verblijf van oktober is er veel veranderd. De kinderen waren als gevolg van de aardbevingen tijdelijk naar ander locatie verhuisd. Daarnaast heeft er door de centrale overheid een inspectie plaatsgevonden. De bevindingen waren van dien aard dat een mogelijke sluiting aan de orde was.

Samen met de inspecteur is een plan van aanpak opgesteld om de belangrijkste tekortkomingen op korte termijn te verhelpen. Dit plan is thans in uitvoering. Daarnaast was er het dringend advies de slaapgelegenheid van jongens en meisjes te scheiden. Hiervoor werden geen middelen beschikbaar gesteld. 

Het verzoek aan Stichting Color the World/ Dekat di Hati was om de realisatie hiervan mogelijk te maken. Het heeft lang geduurd voordat we een lokaal bouwteam hebben kunnen samenstellen. Begin 2023 zijn we hierin eindelijk geslaagd. Evan Leuwol gaat namens ons samen met Mega Conston dit project coördineren.