reisverslag 2024

30 mrt. 2024

Verslag werkbezoek Ambon januari 2024

1.     Het weeshuis Latuhalat, afronding renovatie, opening

2.     Ontmoeting met alle jongeren die door ons gesteund worden/ Ontmoeting met alumnus

3.     Controle met betrekking tot de administratie betreffende de steun die door ons periodiek t.b.v. van de kinderen wordt uitbetaald

4.     Controle/afstemming voortgang resultaten jongeren

5.     Ontmoeting met Ibu Rika inzake het project te Suli  (dagbesteding )

6.     Overleg met het team van Mega Conston om te komen tot een leercentrum met woongelegenheid voor studenten (universiteit) van buiten het eiland Ambon. Dit onder de te Ambon op te richten stichting Dekat di Hati Ambon

7.     Bezoek gebracht aan het de coöperatie Jus Pala te Tiosapu, project wat wij tot een paar jaar geleden ondersteund hebben en dat nu volledig op eigen benen staat

De genoemde activiteiten zullen puntsgewijs worden toegelicht.

1.     Na aankomst heeft op 7 januari het eerste overleg plaatsgevonden m.b.t. de voortgang. Bij deze bijeenkomst waren aanwezig: het bouwteam ter plaatse Mega Conston (Jopi, Mansye, Olah), coördinator bouw Evan en namens DdH Andre, Nonna en Cees. Andre was reeds vanaf eind december betrokken bij de uitvoering. Het renovatieproces is naar ieders tevredenheid conform plan verlopen. De renovatie was echter nog niet volledig afgerond, geschat werd dat er nog een weekje nodig was voor met name opruimwerkzaamheden, schilderen, hang en sluitwerk, stopcontacten etc.  Bij het bezoek aan het weeshuis de volgende dag hebben we het resultaat kunnen zien: In een woord geweldig. Ondanks dat er nog flink wat gedaan moest worden werd in overleg de openingsdatum vastgesteld op 12-1.  De dagen na ons bezoek is er door iedereen nog hard gewerkt met als resultaat dat de avond voor de 12e het geheel gereed was.  Ter plaatse hebben we  besloten dat Dekat di Hati tijdens de opening een nieuwe koelkast cadeau zal doen.
2.     Een van de vaste activiteiten tijdens ons werkbezoek bestaat uit het contact met alle kinderen die wij steunen om hun studie te realiseren. Dit keer was ervoor gekozen om gezamenlijk te eten en na de maaltijd in groepjes in gesprek te gaan. Daar waar nodig werd de vertaling door het team van Mega Conston verzorgd. De opkomst was geweldig ongeveer 90% van de door ons gesteunde jongeren was aanwezig. De anderen hadden allen een reden om niet aanwezig te zijn zoals stage of inmiddels een keer thuis op een van de eilanden.  We waren blij verrast dat er ook oud studenten aanwezig waren die ons en de jongeren kwamen bijpraten over wat hun studie hun gebracht heeft. Mooie voorbeelden zoals Augus die inmiddels al drie jaar werkt op de afdeling communicatie van de gemeente Ambon en Debonia die kredietadviseur is bij een financieringsmaatschappij. We hebben ervoor gekozen om later met deze groep nog eens te praten over hun toekomst.
3.     Per kwartaal ontvangen de jongeren/hun ouders de financiële bijdrage van onze stichting om de studiekosten te kunnen voldoen. Studenten aan het middelbaar onderwijs ontvangen € 10 per maand en studenten aan de Universiteit  € 25 per maand.  Mega  Conston bezoekt per kwartaal de jongeren, vaak In de thuissituatie, en praat tijdens de overhandiging van dit bedrag ook over de resultaten, hoe het in het gezin gaat, etc. etc. De jongeren/hun ouders moeten tekenen voor ontvangst en van de overhandiging wordt een foto gemaakt. Ze zijn zelfverantwoordelijk voor een juiste besteding. Dit systeem werkt bij de meeste studenten goed. Nadere controle of het door ons verstrekt bedrag juist besteed wordt vindt steekproefsgewijs plaats. 

4.     Naast de administratieve controle met betrekking tot de financiën hebben we uitvoerig gesproken over de voortgang van de studie per kind. Geweldig te zien hoe goed de resultaten zijn. Allereerst de 9 afgestudeerden aan de universiteit in het laatste kwartaal 2023, waarvan zelfs 1 cum laude.Het merendeel van hun heeft inmiddels een baan of zit hij In de laatste fase om deze te krijgen. Ook de anderen boeken goede resultaten. We zullen In de komende maand alle adoptieouders informeren over het wel en wee van hun kind en over de resultaten die ze behalen. Inmiddels is Mega Conston aan de slag om voor de 9 afgestudeerden nieuwe jongeren te werven uit de wachtlijst die er is. De selectieprocedure bestaat uit onderzoek naar de noodzaak van onze bijdrage en een gesprek met betrekking tot de motivatie.